KONTAKT

FORMULARZ KONTAKTOWY

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

KONTAKT

ELECPOL Sp. z o. o.

ul. Łużycka 34A, 61-614 Poznań

Telefon: 61 825-60-50 / 61 825-60-60 / 61 825-64-41
Faks: 61 825-61-52 / 61 814-14-07
E-mail:  biuro@elecpol.pl

Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest ELECPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Łużyckiej 34A,e-mail: biuro@elecpol.pl. Dane będą przetwarzane w celu przesłania korespondencji, złożenia zamówienia, realizacji umowy. Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom w celu realizacji zadań, np. podmiotom zajmującym się obsługą księgową, kurierom i dostawcom, obsłudze prawnej, producentom oprogramowania, hostingodawcom, itp. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Masz prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania. Niepodanie danych uniemożliwi nam kontakt z Tobą, przyjęcie zamówienia lub realizację umowy.