Polityka prywatności

  1. Sklep działa zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dostęp do danych osobowych ma jedynie Sprzedawca, który nie udostępnia tych danych odbiorcom danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  3. Przy składaniu zamówienia mogą zostać podane następujące dane osobowe dotyczące osoby kontaktowej po stronie Zamawiającego: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Dane osobowe osoby kontaktowej będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz niezbędne do prawidłowej realizacji zawartej umowy sprzedaży.
  4. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podczas rejestracji w Sklepie Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na wskazany przez niego adres e-mail.